קשת השקעות מתמחה בייזום, ביצוע וניהול פרוייקטי נדל"ן למגורים ותמ"א 38 ומספקת פתרון הכולל בדיקת היתכנות וניתוח, תכנון, גיוס מקורות מימון, ביצוע ופיקוח ועד למסירת הדירות לשביעות רצון כלל בעלי העניין.

אנו מקפידים על ביצוע ניתוח מעמיק לכל פרוייקט בהיבטים הכלכליים, התכנוניים, הרישויים, ההנדסיים, המשפטיים, הפיננסיים והשיווקיים כמו גם על בחירת שותפים עסקיים ויועצים מובילים בתחומם, המתמחים באזור הפרוייקט ובסוגי הנכסים הנדונים.