שירותי ניהול כוללים לפרוייקט

ניהול תכנון וביצוע, ניהול פיננסי, ניהול קבוצה

המשימה שלנו: בניין מאוכלס שנבנה בהתאם לתוכניות, המפרטים וההיתרים, על פי התקציב ובלוח הזמנים כשרובם ככולם של מחזיקי הזכויות בנקודת המוצא של הפרוייקט, מגיעים לסופו.

למי מיועד השירות?

השירות מיועד לנציגויות דיירים ולחברים בקבוצות רכישה המעוניינים בניהול פרוייקט מטעמם על ידי גוף מקצועי, עתיר ניסיון ובלתי תלוי.

תועלות ללקוחות קשת ניהול:

  • שקט נפשי ובטחון
  • מיקסום זכויות
  • עמידה בלוחות זמנים
  • בניה על פי המפרטים
  • חסכון בעלות הכוללת

מה אנו מציעים?

קשת מציעה פתרון כולל לניהול פרוייקטי נדל"ן משלב התכנון, דרך הוצאת היתר בניה, גיוס המימון ועבודה צמודה עם הבנק המלווה, ניהול מכרזי קבלנים, פיקוח עליון על הבניה, עד מסירת הדירות, אכלוסן וליווי בתקופת הבדק.

  • גיבוש פתרונות מימון לפרוייקט ולבעלי הזכויות
  • סיוע מקצועי בתהליכי התכנון, הביצוע והפיקוח
  • ניהול האספות והתקשורת השוטפת עם חברי הקבוצה
  • טיפול במימוש זכויות תוך כדי הפרוייקט
  • שיווק זכויות בניה עודפות

ניהול פרוייקט ב"ציר החינוך" בהוד השרון

מתחם ציר החינוך בהוד השרון יכלול כ – 1300 יח"ד. קשת מנהלת את הקמת המגדל הגבוה ביותר במתחם, במגרש 1011A, שיכלול כ – 131 דירות ב – 22 קומות מעל 2 קומות מרתף חניה ובהיקף כולל של כ – 25,000 מ"ר.