ניהול קבוצות

ניהול פרויקטי נדל"ן מרובי שותפים, ארגון וניהול קבוצה, ניהול תכנון וביצוע, ניהול פיננסי

המשימה שלנו: בניין מאוכלס שנבנה בהתאם לתוכניות והמפרטים, על פי התקציב ובלוח הזמנים כשמחזיקי הזכויות בנקודת המוצא של הפרוייקט, מגיעים לסופו ומקבלים מפתח.

למי מיועד השירות?

השירות מיועד לנציגויות של בעלי זכויות במקרקעין, מובילי פרוייקטים, חברים בקבוצות רכישה ובעלי זכויות בקרקע במושע, המעוניינים בניהול פרוייקט מטעמם על ידי גוף מקצועי, עתיר ניסיון ובלתי תלוי.

מה אנו מציעים?

קשת מציעה פתרון כולל לניהול פרוייקטי נדל"ן עם התמחות בקבוצות, משלב התכנון, דרך הוצאת היתר הבניה, גיוס המימון והליווי הפיננסי, ניהול מכרזי קבלנים, פיקוח עליון על הביצוע, עד מסירת הדירות ואכלוסן.

  • גיבוש פתרונות מימון לפרוייקט ולבעלי הזכויות
  • סיוע מקצועי בתהליכי התכנון, הביצוע והפיקוח
  • ניהול האספות והתקשורת השוטפת עם חברי הקבוצה
  • טיפול במימוש זכויות תוך כדי הפרוייקט
  • שיווק זכויות

התועלות ללקוחות קשת:

  • שקט נפשי ובטחון
  • מיקסום זכויות הבניה
  • עמידה בלוחות זמנים
  • בניה על פי המפרטים
  • חסכון בעלות הכוללת

ניהול הקמת מגדלי מגורים בני 131 ו -136 דירות וניהול קבוצות במתחם "ציר החינוך" בהוד השרון

מתחם ציר החינוך בהוד השרון יכלול כ – 1300 יח"ד. קשת מנהלת את הקמת 2 המגדלים הגדולים ביותר במתחם, שיכללו 267 דירות בהיקף כולל של כ – 60,000 מ"ר.