"בעל הקרקע נותר עם כל הדירות, ולא 40% מהן"

18 באפריל 2024