התקשרו:

054-7787779
קשת השקעות

תנאי שימוש – old

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של קשת השקעות. להלן תנאי השימוש באתר:
כל מידע שתספק ישמש אך ורק לצורך טיפול בפנייתך. קשת השקעות מתחייבת לא להעביר מידע שהובא לידיעתה דרך האתר לאף גורם ולעשות שימוש במידע רק לצרכיה.
המידע המופיע באתר הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה, ייעוץ, חוות דעת או הצעה לרכישת שירות, מוצר או נכס כלשהו. קשת השקעות אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו מידע, על אף שקשת השקעות עושה מאמצים סבירים כי המידע באתר יהיה מדויק ועדכני. כניסתך לאתר ופעילותך בו מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.
עם כניסתך לאתר, הנך מסכים לכך שכל הסתמכות על המידע המופיע באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית ולא תהיה לך כל טענה בשל כך כלפי קשת השקעות או מי מטעמה.
האתר וכל התוכן המופיעים בו לרבות העיצוב, הלוגו, הפונטים, צילומים, תמונות, מפות, טקסט, גרפיקה, סרטונים, קבצי קול וכיוצ"ב ( להלן ולעיל – "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים. המידע הוא קניינה של קשת השקעות או של צדדים שלישיים אשר התירו לקשת השקעות להשתמש במידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר עליך לעשות כל שימוש בלתי מורשה בתמונות ו/או במלל ו/או במידע באופן העלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיו"ב.
הסימן הכולל את סמל קשת השקעות הוא קניינה והשימוש בו מותר בלעדית לה.
האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י קשת השקעות. קשת השקעות לא תהיה אחראית למובא ו/או לתוצאת השימוש בקישורים אלו.
השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. קשת השקעות אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין השימוש באתר. למען הסר ספק, קשת השקעות אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או יישומי תוכנה למיניהם שינבע או עלול לנבוע מהשימוש באתר.
לקשת השקעות עומדת הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש. הפעילות באתר, לרבות תנאי השימוש בו, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

תפריט נגישות