האיתות שמספק כעת הכלכלן הראשי באוצר – לגבי כיוון מחירי הדירות