התקשרו:

054-7787779
קשת השקעות

ייזום, הקמה, בניה ושיווק של שכונת מגורים סגורה בת 7 בנינים ואזור מסחרי ברובע אורסוס בוורשה, בהיקף של 275 יח”ד וכ-11,000 מ”ר מסחר.

תפריט נגישות